Skip links

Päänavigointi

Luennoitsijat

Luennoitsijat

Mari Kanerva
Osastonylilääkäri, dos, HYKS Tulehduskeskus, Infektiosairaudet, Auroran sairaala
Luennon aihe: Intra-abdominaali sepsis

Ilmar Efendijev
LL, HYKS; ATeK, Tehoklinikka
Luennon aihe: Hengitysvajauksen hoito

Patricia Bertenyi
Sairaanhoitaja, TYKS T-sairaala, Teho- ja valvontaosasto
Luennon aihe: Sepsispotilaan kokonaisvaltainen hoitoketju

Annika Laukkanen
Erikoislääkäri, HYKS Töölön sairaala
Luennon aihe: Akuutti munuaisvaurio (AKI)

Jouni Kurola
Ylilääkäri, Dosentti, KYS
Luennon aihe: Sepsispotilas ensihoidossa

Aino Pennanen
Luennon aihe: Sepsispotilas päivystyksessä

Emma Parkhe  
Paramedic, South East Coast Ambulance Service NHS
Prehospital Sepsis Tool
Prehospital Sepsis Recognition and Invention

Daniel Dodd
Specialist Paramedic, South East Coast Ambulance Service NHS
Prehospital Sepsis Tool
Prehospital Sepsis Recognition and Invention

Nina Ruottinen
Sairaanhoitaja, HYKS Meilahti Teho- ja tehovalvontaosasto M1
Luennon aihe: Katetrisepsiksen esto

Tuula Koistinen
Sairaanhoitaja, Teho-osasto, KYS
Luennon aihe: Hermodynamiikan monitorointi

Jarmo Oksi
Infektiolääketieteen professori, Turun yliopisto
Luennon aihe: Septinen keskushermoinfektio

Janne Kataja
Lastentautien erikoislääkäri, TYKS U-sairaala
Luennon aihe: Sepsis lapsipotilaassa: tunnistaminen, haasteet ja hoito

Elina Kolho
Anestesia ja tehohoidon erikoislääkäri, HYKS Meilahden sairaala
Luennon aihe: Mikrobilääkehoito sepsiksessä

Sari Karlsson
Ylilääkäri, Dosentti, Tehohoidon vastuualue, TAYS
Luennon aihe: Sepsiksen tutkimukset; miten ollaan tähän päästy, mitä on meneillään?

Markus Skifvars
Anestesia ja tehohoidon erikoislääkäri, dosentti, HYKS Meilahden sairaala
Luennon aihe: Sokkisen sepsispotilaan intubaatio – mitä pitää huomioida?

Taru Kantola
Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, HYKS Meilahden tornisairaala, MET-ryhmän vastuulääkäri
Luennon aihe: Tehohoitoisen potilaan jatkohoito – potilastapaukset
Luennon aihe: Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen vuodeosastolla

Maija Kaukonen
Anestesia ja tehohoidon erikoislääkäri, HYKS Meilahden sairaala
Luennon aihe: Sepsis -3 -sepsiksen uusi määritelmä

Maarit Hult
Anestesia ja tehohoidon erikoislääkäri,  HYKS Jorvin sairaala Osasto U2, Palovamma ja tehohoito
Luennon aihe: Pehmytkudos sepsis

Anna-Elina Armstrong
Erikoislääkäri, Dosentti, HYKS hyytymishäiriöyksikkö, hematologian klinikka
Luennon aihe: DIC